About

De domeinnaam ‘renkens.org’ is primair aangevraagd om wereldwijd unieke en provider-onafhankelijke emailadressen voor ons gezin, en eventueel andere familieleden, te kunnen gebruiken. De website die aan dit domein gekoppeld is, is mooi meegenomen maar vormt vooralsnog geen doel op zich.
Het enige wat ik op dit moment expliciet aanbied op deze website is het elektronische boek “De Schone Ontgoocheling”. Voor meer informatie hierover klik op ‘E-Book’ in het menu hierboven.

Persoonlijk ben ik van mening dat het niet nodig, of wellicht beter uitgedrukt, onverstandig is om veel privé gegevens via een website te publiceren, daarom zullen er relatief weinig privé gegevens te vinden zijn. Instanties of individuen die deze gegevens nodig hebben, beschikken daar hoogstwaarschijnlijk toch al over, en daar wil ik het graag bij laten.

Mocht je desondanks vragen hebben neem dan contact op via onderstaand e-mailadres.

Contact: <info at renkens dot org>