E-book

Omslag ‘ De Schone Ontgoocheling’

Eind 2002 kreeg ik het idee om het boek “De Schone Ontgoocheling” te digitaliseren. Ik had het boek, na een periode van vele jaren, weer eens gelezen en vond het dermate bijzonder dat ik besloot een digitale versie te maken zodat overige familieleden het ook konden lezen zonder het originele exemplaar – één van de weinige beschikbare exemplaren – van mijn inmiddels overleden vader te hoeven lenen.
Gaandeweg het digitaliseren ontstond het idee om het eindresultaat middels internet te publiceren. Hiermee kom je uiteraard direct in aanraking met het punt ‘rechten’, maar dat is buitengewoon snel en prettig opgelost door Uitgeverij Westfriesland B.V. die mij het recht verleende het boek op internet uit te geven mits daar geen vergoeding voor wordt gevraagd.

Het boek is voor mij interessant en bijzonder omdat het gaat over een familielid – om exact te zijn: de broer van mijn overgrootvader – en over het dorp waar ik geboren en opgegroeid ben en waar ik nog steeds woon. Behalve dit gegeven heeft het ook historisch gezien enige waarde omdat alle feiten, gebeurtenissen, data etcetera, genoemd in het boek historisch juist zijn. Het boek geeft mijns inziens een mooi sfeerbeeld van het leven in Wijchen rond het jaar 1900.

De originele omschrijving van het boek “De Schone Ontgoocheling” is de volgende:

De Schone Ontgoocheling” is het ontroerende verhaal van een man, die heel zijn leven voor het recht streed, doch op zijn laatste levensdag moest erkennen, dat hij zich tevergeefs voor zijn ideaal had ingespannen.

Dorus Renckens, de eenvoudige doch intelligente timmerman uit de tachtiger jaren der negentiende eeuw, was een der stille werkers van het eerste uur in de strijd om de bevrijding van de klasse onmondigen, uit wier midden hij voortkwam. Deze man haalde zich de vijandschap van velen op de hals, omdat hij met zijn helder verstand de dingen eenvoudig zag en omdat hij anderen trachtte over te halen deze dingen eveneens eenvoudig te zien. Hij was de ware “vir justus” waarover de heilige boeken spreken. Hij verkocht zijn gehele bezit en verliet de ingedommelde dorpse gemeenschap om zijn ideaal in de baaierd van de grootstad te beleven. Maar ook hier vond hij geen begrip.

Ontgoocheld en moegestreden moest hij van zichzelf erkennen, dat zijn leven mislukt was. Doch het was niet mislukt, want door deze ontgoocheling had hij zichzelf geadeld en waren bij enkele uitverkorenen de schellen van de ogen gevallen.

Dorus Renckens is het prototype van de verongelijkten aller eeuwen. Als zodanig gaat de betekenis van dit boek boven het zuiver regionale uit en het is om zijn algemeen menselijke tendens aan tijd noch plaats gebonden.

Theodorus Christianus Renckens,
Geboren op 21 juli 1854 te Wijchen,
Getrouwd met Johanna (Hanneke) Janssen uit Zetten.
Kinderen: Marieke, Bertha, Gradus en Koosje
Overleden op 14 juni 1923 te ‘s Gravenhage.