Godefroy Renckens

Via een ver, ver familielid, heb ik de beschikking gekregen over een kopie van een brief van Godefroy Renckens. Het is uiteraard bijzonder dit aangeboden te krijgen – dank je wel Hans – te meer omdat ik naar deze Godefroy vernoemd ben middels mijn tweede doopnaam.

De brief dateert van 24 september 1811 en is gericht aan zijn ouders, terwijl hij op dat moment dient in het leger van Napoleon. In de veldtocht van Napoleon naar Rusland, vanaf juni 1812 tot december hetzelfde jaar, komt hij om het leven in Rusland, zoals velen.