Rechten

Dit e-book is geheel in overeenstemming met de oorspronkelijke uitgever – Uitgeverij Westfriesland BV – op internet beschikbaar gesteld. U mag het boek dan ook gratis downloaden. Zie het onderstaande schrijven van de uitgever.

Geachte heer Renkens,

Hierbij verleent Uitgeverij Westfriesland u het recht om het boek DE SCHONE ONTGOOCHELING van Victor de Jonge integraal op het internet te publiceren, zonder dat u hiervoor een vergoeding behoeft te betalen.

Personen mogen het boek downloaden, waarvoor u geen vergoeding zult vragen.
Indien u geen vergoeding voor het downloaden zult vragen, behoeft u ook hiervoor geen vergoeding aan Uitgeverij Westfriesland te betalen.

Met vriendelijke groet,
hoogachtend

F.H. Jonkers
Uitgeverij Westfriesland BV